Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu

 1. Warunki ogólne
 2. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.beautysklep.pl

umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.beautysklep.pl jest prowadzony przez firmę:

Fima Handlowo Usługowa RAFIX Rafał Wóbel
ul. Sobieskiego 12c
42-286 Koszęcin
NIP 5751698446
3. Adres do korespondencji:
Fima Handlowo Usługowa RAFIX Rafał Wóbel
ul. Sobieskiego 12c
42-286 Koszęcin

 

tel. : +48 669685683

e-mail: biuro@beautysklep.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.beautysklep.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 1. Procedura składania i realizacji zamówień
 2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
  By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

  6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

  7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

  8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Fima Handlowo Usługowa RAFIX Rafał Wóbel zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

  9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

  10. Firma Fima Handlowo Usługowa RAFIX Rafał Wóbel zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

  11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.beautysklep.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

  12. Firma Fima Handlowo Usługowa RAFIX Rafał Wóbel wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

  13. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową i tradycyjną, nie ma jednak możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru bez wcześniejszego kontaktu.
  14. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  15. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)) odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Fima Handlowo Usługowa RAFIX Rafał Wóbel, Sobieskiego 12c, 42-286 Koszęcin, email: biuro@beautysklep.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza dostępnego (w pkt. 15 niniejszego regulaminu) odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego
Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej
umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
- Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Fima Handlowo Usługowa RAFIX Rafał Wóbel ul. Dąbrówki 65 42-286 Koszęcin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin
jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

 


- Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
- Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób
inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

15.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,
numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

16. Informacje o ochronie danych osobowych

Fima Handlowo Usługowa RAFIX Rafał Wóbel z siedzibą w Koszęcin, ul. Sobieskiego 12c jako administrator danych osobowych,
gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania umów oraz transakcji, w szczególności:


imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu,
w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Mają Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie.

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)wniesienia skargi do organu nadzorczego
(tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Fima Handlowo Usługowa RAFIX Rafał Wóbel zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.
Dane osobowe będą przechowywane przez Fima Handlowo Usługowa RAFIX Rafał Wóbel i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów,  dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych
dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Fima Handlowo Usługowa RAFIX Rafał Wóbel 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl